Chiều 7/9, gần 200 cứu hộ viên chuyên nghiệp và không chuyên của Việt Nam và các nước Úc, Thái Lan, Philippines tranh tài sôi nổi trong cuộc thi cứu hộ biển quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại miền Trung